VOLGT INNOVATIE

Gravendeel advocaten focust op Intellectuele eigendom (IE), Informatie Technologie (ICT), Internet recht en ict-gerelateerd  Europees Aanbestedingsrecht (EAB).

Ook het bijbehorend ondernemingsrecht en contractenrecht komt aan bod. Het is adviseren, contracteren, bemiddelen en procederen. Wij werken voornamelijk voor het MKB in allerlei sectoren, nationaal en ook internationaal. Immers elke ondernemer heeft wel een handels- of merknaam en komt met ict zaken in aanraking. 

Klik op de ‘Rechtgebieden hierna of op Sectoren of Thema’s’ (links van u) en de weblinks hierna voor meer juridische informatie over: advocaat specialist

(1) Merken,  (2) Modellen,  (3) Auteursrechten,  (4) Handelsnamen of Domeinnamen of over (5) ICT-recht/Internetrecht, 

(6) Databankrecht,  (7) Octrooirecht (patenten),  (8) Naburige rechten (muziek, film),  (9) Reclamerecht, of Onrechtmatige vergelijkende reclame

Is er een misleidende mededeling  of betreft het een geschil over een (10) Slagzin/slogan of (11) Slaafse nabootsing, of (12) Onjuist werkende ict diensten of ict-producten. Ook een (13) Handelsgeheim (‘Know-how’, bijv. receptuur) wordt door de advocaat als specialist in intellectuele eigendom behandeld evenals de oneerlijke handelspraktijken waarover sinds 2010 wetgeving bestaat.

U wilt een oplossing: wij zijn er ervaren in. Bel vrijblijvend 0651.4333.48 (tot 22u.) of zend een email op info@GravendeelAdvocaten.nl. Overtuigend, snel en efficiënt. Wij helpen u graag bij de bescherming van uw kennis, creativiteit, inventiviteit, idee en natuurlijk de producten en diensten die er uit voortkomen.

Wordt uw product nagemaakt of wordt u hiervan beticht? Wilt u eerst een onderzoek of advies? (een overzicht). Betreft het een Europese aanbesteding, een Europees merk of Benelux model? Wat doet u om uw IE-rechten te beschermen? Is er onenigheid aan wie deze toekomen (inbreuk)? Is er dreiging van een juridische procedure (een ICT schadeclaim)? Intellectuele eigendommen vormen uw waardevolle activa. Waardevol is ook juridisch advies in een onderhandeling over de aankoop of verkoop van ICT-systemen. Juridisch advies door een IE advocaat of ICT advocaat helpt u bij IE- of ICT-geschillen.

Compliance Legal audit Legal risk management De verzameling onderwerpen / producten en diensten waarop dit van toepassing is groot, bijvoorbeeld: Auteurscontractenrecht     Auteursrecht    Biotechnologie     Cloud computing     Collectief beheer     Consumentenrecht     Contracten   Cybercrime   Cybersquatting   Databankenrecht     Domeinnamen     DRM  (digital right management)   E-auction   E-books     E-commerce    E-government   E-health    E-learning  Etikettering (merk)  Ex parte bevel  Europees aanbestedingsrecht    Mode/Fashion

Design     Financiële diensten  on line   Games     Geografische aanduidingen     Handelsnaamrecht     Hyperlinking       IE/IP due diligence  IE check Informatievrijheid    Internet IPTV     ISPs & ASPs    Kansspel     Know-how   Licenties  Life Scienses Mededingingsrecht    Mediarecht     Merkenrecht     Mobiele Diensten     Modellenrecht     Naburige rechten     Octrooirecht     Open source     P2P     Piraterij     Portretrecht     Privacy     Procesrecht     Reclamerecht   Regulering     RFID     Slaafse nabootsing     SMS Diensten     Social Networks     Spam  Tekeningen    Telecomrecht     UGC  Web 2.0 (user-generated content)   Weblogs en E-zines    Zoekmachines zoals Bing en Adwords.

Wij zetten kennis om in kracht en bepalen samen met u de strategie. De sfeer waarin we werken is open en informeel, betrokken en ‘to the point’. De rode lijn bij Intellectuele Eigendom (IE) is eerlijke mededinging en marktordening. Bij Informatietechnologie (ICT) is het de juridische vertaling van techniek in zijn commerciële context. Bij Europese aanbestedingen (EAB) gaat het om economische ‘fair play’. Innovatie, kwaliteit en gevoel voor zaken doen, zijn voor ons belangrijk. Gravendeel advocaten is gevestigd in Hilversum (route).